Sekretesspolicy

När du använder tjänsten Hypocampus.se kan hypocampus.se samla in och bearbeta data om dig. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (Sw personuppgiftslagen (1998:204)) och The EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Hypocampus.se kommer samla in information för registreringsändamål (enligt ovan), om hur du använder tjänsten, innehåll som du kommer åt, tekniska fel eller problem som tjänsten kan stöta på i samband med din användning, liksom alla data som du anger i tjänsten.

Hypocampus.se kan sammanställa användaruppgifter och tillhandahålla sådana uppgifter till tredje part. Användardata kommer emellertid endast ges till en tredje part efter alla hänvisningar till enskilda användare har tagits bort.

Dessutom kan dina data lämnas till de lokala myndigheterna som en del av en pågående brottsutredning.

Dina uppgifter kommer att lagras under din användning av tjänsten. Dina uppgifter kommer att tas bort vid uppsägning av tjänsten eller bevaras så länge som krävs för att säkerställa att framtida nyttjande av tjänsten kan återupptas utan förlorad användbarhet.

Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående och du erkänner att dessa uppgifter samlas in automatiskt.

Tillämplig lag
Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och EU-lag.


Dessa villkor utfärdades den 20 maj, 2018.